Toteutimme aikaisemmin tänä vuonna asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 147 Digitaseen asiakasta, joilla on käytössä vähintään yksi palveluistamme: Automaattitilit-kirjanpito, DT Taloushallinto tai Palkkahallinto. Kyselyssä vastaajat arvioivat Digitaseen eri palvelujen laatua sekä yleisvaikutelmaa yrityksestä. Keräsimme tietoa sekä monivalintana että sanallisena palautteena.

Palvelumme Automaattitilit-kirjanpito, DT Taloushallinto ja Palkkahallinto menestyivät kaikki erittäin hyvin tutkimuksessa, mutta Palkkahallinnon toimintaan oltiin kyselyn perusteella eniten tyytyväisiä.

Digitasetta kokonaisuutena arvioitaessa, suurin osa vastaajista koki olevansa tyytyväinen tai jokseenkin tyytyväinen seuraaviin osa-alueisiin: Hintalaatusuhde, asiakaspalvelu, palvelujen vaivattomuus, tekninen toimivuus, asiakasviestinnän riittävyys ja konsulttipalvelun saatavuus. Yleisvaikutelmaa Digitaseesta kuvailtiin lähes yksimielisesti sanalla ”ammattimainen”. Kyselyyn vastanneista 85 % olisi valmiita suosittelemaan Digitasetta muille, 13 % ei osaa sanoa ja vain 2 % ei suosittelisi.

Olemme todella tyytyväisiä kyselyn tulokseen, mutta luonnollisesti kehitämme palveluamme jatkuvasti. Saimmekin vastauksista hyviä kehitysehdotuksia ja olemme pyrkineet kehittämään toimintaamme kyselyssä ilmenneiden ehdotusten pohjalta.

Kiitos kaikille kyselylomakkeen täyttäneille, arvokkaan palautteenne ansiosta pystymme kehittämään Digitaseen palveluja vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeita!