Asiakaskirje 08/2022

Tämä on Digitaseen asiakkaille suunnattu uutiskirje.

 YEL-työtulo

Yksi yleisimpiä epäselvyyksiä varsinkin uusien yrittäjien keskuudessa on lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen perusteena oleva YEL-työtulo. Kyseinen työtulohan ei perustu mihinkään yksiselitteiseen summaan, kuten siihen kuinka paljon yrittäjä on yrityksestään nostanut itselleen varoja. Sen sijaan työtulo on yrittäjän erikseen vahvistettava eläkevakuutusyhtiön kanssa perustuen hyvin tulkinnanvaraisiin ohjeistuksiin kuten oman työpanoksen arvo tai kuinka paljon maksaisit palkkaa ulkopuoliselle henkilölle, joka tulisi tekemään sinun töitäsi.

YEL-työtulon määrällä on merkitystä seuraaviin aiheisiin: YEL-vakuutusmaksuun, sosiaaliturvan eli mahdollisiin KELAsta saataviin päivärahoihin sekä tulevaan eläkkeeseen. Yrittäjän näkökulmasta on kyse melko haastavasta tasapainottelusta, jossa vastakkain ovat vakuutusmaksun suuruus ja toisaalta sosiaaliturva. Tämän vuoksi meilläkään ei ole yksiselitteistä ja yleispätevää vastausta siihen mikä olisi ideaalitaso YEL-työtulon määräksi. Selvää on kuitenkin se, että YEL-maksuja pitäisi maksaa melkoisen korkean YEL-työtulon mukaan, mikäli haluaisi sillä olevan oleellista vaikutusta tulevaan eläkkeeseen. Suositeltavaa onkin aina pyrkiä rakentamaan rinnalle muunlainen säästösuunnitelma vanhuudenpäivien varalle.

Nyt paljon julkisuutta saanut aihe on yrittäjän eläkelain uudistaminen, jonka on sanottu puuttuvan ns. alivakuuttamiseen eli liian alhaisiksi määriteltyihin YEL-työtuloihin. Asia on aiheuttanut paljon polemiikkia, kun sen on pelätty nostavan oleellisesti eläkevakuutusmaksuja näinä muutenkin epävarmoina aikoina. Toistaiseksi kyse on vasta lakiesityksestä ja sen mukaan työtuloa määriteltäessä eläkevakuutusyhtiön on otettava huomioon myös kyseessä olevan toimialan mediaanipalkka. On hyvä korostaa, että esityksenkään mukaan yrittäjän työtulo ei kuitenkaan automaattisesti ole tämä mediaanipalkka.

Käytännössä YEL-työtulon määrä on useimmiten vahvistettu nykyään niin, että alkava yrittäjä on tehnyt verkossa oman harkintansa mukaisen ilmoituksen asiasta. Sen jälkeen työtulo on muuttunut lähinnä vuosittaisilla indeksikorotuksilla. Lakiuudistuksen tarkoituksena näyttää olevan sälyttää vastuuta riittävästä YEL-työtulosta eläkevakuutusyhtiöiden suuntaan. Todennäköistä onkin, että kirjeenvaihto eläkevakuutusyhtiöstä yrittäjälle päin tulee asiaan liittyen lisääntymään. Yrittäjän on hyvä olla tietoinen aihepiiristä ja pitää tarvittaessa perustellusti kiinni omasta näkemyksestään oman työn arvosta eli ns. oikeasta työtulosta.

Inflaation vaikutus kirjanpito- ja muihin hallintokuluihin

Toinen paljon esillä ollut aihe on nopeutunut inflaatio, joka nostaa kustannuksia. Viimeisimmän kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on huikea 7,8% mikä asteittain tulee vaikuttamaan moniin yrittäjän kustannuksiin.

Digitase on vuodesta 2009 saakka pitänyt mikroyrityksille kohdistettujen Automaattitilit-/AutoAccount-palveluiden minimikuukausihinnat (40 euroa tai 45 euroa) muuttumattomina. Tämän on mahdollistanut jatkuva sisäinen prosessikehitys sekä IT-järjestelmien automatiikan hyväksikäyttö. Ohjelmistotoimittajien laskutuskäytännöt ovat vuosien saatossa muuttuneet paljonkin ja ovat nyt nousseet voimakkaasti. Tänä vuonna käyttöön tulleiden uusien käytäntöjen mukaan molempien käyttämiemme taustajärjestelmien (Procountor ja Briox) toimittajat veloittavat uutena järjestelmämaksuna 3 euroa/asiakasyritys/kk. Tämä järjestelmämaksu joudutaan valitettavasti laskuttamaan loppuasiakkaalta ja olemme sen lisänneet omiin hinnastoihimme jo kesäkaudella 2022. Käytännössä tämä lisäkustannuksen rivi tulee näkymään kirjanpitolaskussasi viimeistään 13.9. lähtevissä laskuissa.

HUOM. Taistelumme inflaatiota ja hinnankorotuksia vastaan jatkuu edelleen, emmekä tule toistaiseksi nostamaan omia kk-palveluveloituksiamme!

DigibalanceApp -mobiilisovellus

Kehitämme edelleen omaa DigibalanceApp sovellustamme ja tulet syksyn aikana ensimmäiseksi huomaamaan ulkoasupäivityksiä. Sen jälkeen mukaan on tulossa myös uusia toiminnallisia päivityksiä ja esimerkiksi arkiston osalta ollaan siirtymässä kokonaan applikaation käyttöön.

 

Hyvää loppukesää!

Mikko Ilves, hallituksen pj/Digitase Oy