Myös lääkärit käyttävät Digitaseen Automaattitilit-palvelua.

Digitaseen edullisen ja vaivattoman Automaattitilit-kirjanpitopalvelun on todettu vastaavan erinomaisesti myös yksityislääkärien tarpeisiin. Omalla Y-tunnuksella toimiva lääkäri katsotaan ammatinharjoittajana elinkeinotoiminnastaan kirjanpitovelvolliseksi. Minimivaatimuksena on tällöin ns. yhdenkertainen kirjanpito. Toiminnan ollessa hieman laajempaa ja kun se tapahtuu esim. yhtiömuodossa, niin myös kirjanpitovaatimus on laajempi eli ns. kahdenkertainen kirjanpito. Lääkärien verotus perustuu molemmissa tapauksissa kirjanpitoon, johon saa kirjata ainoastaan ne tapahtumat, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan.

Käytännössä on hyvin yleistä, että varsinkin ammatinharjoittajaksi luettava lääkäri ei käytännössä pidä minkäänlaista kirjanpitoa. Tällöin hän antaa verottajalle vuosittain elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 5), johon hän on perinteisesti merkannut ainoastaan saamansa tilitykset lääkärikeskukselta. Tarkkaan ottaen tämäkään ei usein mene oikein, koska kirjanpidon pitäisi pystyä erittelemään bruttotulot ja niistä tehdyt vähennykset kuten lääkärikeskuksen kulut. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta veron määrään toisin kuin täysin ulkopuolelle jätetyillä kuluilla. Lääkärinkin elinkeinotoiminta aiheuttaa usein normaaleja liiketoiminnan kuluja kuten työväline-, toimistotarvike-, IT-, puhelin-, vakuutus-, neuvottelu-, toimitila- ja matkakuluja. Kun nämä säännönmukaisesti jätetään huomioimatta tulee korkean ansiotuloverotuksen vuoksi maksettua huomattavasti liikaa tuloveroja. Näiden mukaan ottamisessa ei ole edes kyse verosuunnittelusta vaan normaalista yritystoiminnan todellisen tuloksen laskemisesta ja kirjanpitovaatimukseen vastaamisesta.

Toimialalla testattu Automaattitilit on vaivaton tapa pitää huoli, että myös lääkärin kirjanpito on asianmukainen. Malli perustuu omaan pankkitiliin, jonka kautta ohjatut tulot ja menot ohjautuvat suoraan kirjanpitoon. Lääkärin ei tarvitse itse syöttää mitään tapahtumia. Vuosittain Digitaseen kirjanpitäjä varmistaa, että myös mahdolliset kirjanpidon ulkopuoliset vähennykset (matkakulu- ja työhuonevähennykset) otetaan huomioon ja elinkeinotoiminnan veroilmoituskin lähtee verottajalle suoraan sähköisesti. Kuittien pakollinen arkistointi tapahtuu ajanmukaisella tiedostoarkistoinnilla Digitaseen pilvipalveluun tai näin halutessa myös perinteisellä mappimenettelyllä.

Digitaseella on asiakkaana jo useita yhtiömuodossa tai toiminimellä työskenteleviä lääkäreitä, esimerkiksi Katriina Lagerroos.

Lue lisää Automaattitilit-palvelustamme ja ota yhteyttä!