sähköisen taloushallinnon palvelut

 Digitalous – Ammattikorkeakoulun opas sähköisen taloushallinnon käyttöönottajille. 

Turun Ammattikorkeakoulu on julkaissut oman oppaansa sähköisen taloushallinnon mahdollisuuksista. Sähköisen taloushallinnon palvelut voidaan ulkoistaa tai monilta osiltaan ottaa käyttöön yrityksen omilla toimilla.

Digitalous – Opas sähköisen taloushallinnon käyttöönottajille, käsittelee digitalisoitumisen vaikutusta yritysten toimintaympäristöön sekä työkulttuurin ja toimintatapojen uudistamistarpeita. Oppaan laatijat lehtori Pirjo Varanka sekä tradenomi Petri Mäkikangas määrittävät digitalouden tarkoittavan taloushallinnon toimintaympäristöä ja toimia, jotka siirretään digitaaliseen muotoon.

Digitalouden alakäsitteinä oppaassa käsitellään omina kappaleinaan pilvipalvelut, sähköinen allekirjoitus, varmenteet ja tunnistus, sähköisen laskutuksen aloittaminen sekä verkkomaksaminen.

Elinkeinoelämään digitalisoituminen tulee vaikuttamaan yritysten toimintaympäristöön usealla eri tavalla. Yritysten välinen yhteistyö helpottuu kun palavereja voidaan pitää uuden teknologian mahdollistamana videokonferensseina sekä sopimukset allekirjoittaa sähköisesti. Oppaan elinkeinoelämän digimurroksesta kertovaan osioon on haastateltu myös Digitase Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Mikko Ilvestä, joka on tuonut omalta osaltaan mukaan elinkeinoelämän käytännön asiantuntemusta.

Digitalous-opas huomioi sähköisen taloushallinnon sekä digitaalisen taloushallinnon termien eroavaisuuden. Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan sähköisesti tehostettua taloushallintoa, kun taas digitaalisella taloushallinnolla toimintojen automatisointia.

Digitase Oy:n palvelut edustavat em. teoreettisen jaottelun mukaan sekä sähköistä että digitaalista taloushallintoa. Yhtiö on  mukana digimurroksessa tarjoamalla yrittäjille muun muassa nykyteknologian mahdollistaman automatisointiin perustuvan sähköisen kirjanpitopalvelun: Automaattitilit.

Julkaisu on vapaasti ladattavissa verkossa ja se on mahdollista tilata maksua vastaan myös painettuna Julkaisukauppa Lokista.