Mikroyrittäjän digiloikka – Kirjanpito kesäkuntoon! -banneri

Suomi on luettavissa taloushallinnon digitalisoinnin kärkimaihin, mitä jatkuvasti kehittyvät sähköiset työvälineet ja nyt myös päivitetty kirjanpitolainsäädäntö tukevat. Tekninen kehitys on painottunut pk-yrityksiin, joiden taloushallinnon tuottamisesta kilpailevat jo erittäin monet tilitoimistot sekä järjestelmätoimittajat. Kilpailu ja kehitys ovat myös laskeneet varsinkin rutiinitaloushallinnon kustannuksia pk-yrityksille. Tilitoimistot eivät entisenlaisilla tarjouksilla enää saa hoitoonsa taloushallinnon kokonaisulkoistuksia kun asiakkaat ovat osin jopa sokaistuneet erilaisten reaaliaikaisten järjestelmien matalista kuukausihinnoista. Lievää pettymystä on ilmennyt myöhemmin kun on selvinnyt, että onkin ostettu enemmän järjestelmän käyttöoikeutta kuin taloushallinnon palvelua. Hyviä ja kustannustehokkaita järjestelmiä on joka tapauksessa saatavilla kunhan yritysasiakkaat eivät vain sortuisi vertaamaan ”omenoita päärynöihin”.

Yksinyrittäjälle tai muulle mikroyrittäjälle ei oleellista kehitystä kirjanpitoon ole kuitenkaan välttämättä osattu tarjota. Kun koko pieni toiminta on omissa näpeissä ei esim. ostolaskujen sähköisen kierrättämisen ympärille rakennetuista palveluista ole välttämättä löydetty muuta kuin lisääntyviä järjestelmä-kustannuksia. Laskujen maksaminen yrityksen verkkopankista taas on ollut ilmaista ja paperisten laskujen sekä kuittien sinänsä vaivalloinen toimittaminen kirjanpitäjälle on ollut vaivan arvoista. Onhan kuukausikirjanpito kuitenkin valmistunut muutamalla satasella kun ammattitaitoinen kirjanpitäjä on lyönyt kaikki tapahtumat koneelle.

Järkevästi ajatellen on kuitenkin mikroyrittäjälle kyseenalaista maksaa rahaa siitä, että joku lajittelee ja mapittelee papereita sekä syöttää järjestelmään tietoja, jotka sinne on otettavissa automaattisestikin. Esimerkiksi sähköiset pankkitiliotteet, pankkien e-laskupalvelut, pilvipalveluihin perustuva arkistointi, sähköiset viranomaisraportoinnit ovat erittäin edullista nykypäivää ja ehdottomasti hyödyntämisen arvoista. Asiakasprosessinsa loppuun asti suunnitelleen tilitoimiston kanssa on tänä päivänä mahdollista nauttia erittäin edullisesta ja vaivattomasta, osittain maksuperusteisesta kirjanpitopalvelusta, joka ei edellytä mikroasiakkaalta ohjelmistoinvestointeja. Kyse on siitä onko tilitoimisto valmis järjestämään asiakkaalle oikeaan panos-/tuotos -ajatteluun pohjautuvaa ekologista palvelua vai laskuttaako tarpeettomasta käsityöstä tai järjestelmistä.

Elämme Euroopassa mielenkiintoista vaihetta yhden innovatiivisen suomalaisen kehitystyön tuloksen eli sähköisen pankkitiliotteen osalta. Tähän ajatukseen pohjautuva xml-tiliote pitäisi EU komission mukaan olla jo saatavilla eurooppalaisista pankeista, mutta ainakin me etsimme vielä esimerkiksi Italiassa pankkia, jossa oikeasti tiedettäisiin mistä on kyse. Kehitys menee kuitenkin vääjäämättömästi siihen suuntaan, että erilaiseen automatisointiin perustuvaa kirjanpitopalvelua alkaa olla tarjottavissa ympäri Eurooppaa. Kehityksen hyötyjä on eurooppalainen mikroyrittäjä, joka voi rajoittaa kustannuksiaan ja vähentää omaa ajankäyttöään ns. paperityöhön. Suomessa yrittäjä voi jo nyt helposti säästää vaivaa ja helposti yli 1000 euroa vuodessa rutiinikirjanpidosta.

Viime vuoden tilinpäätökset ja veroilmoitukset alkavat jo olla kasassa. Kesää kohden mentäessä mikroyrittäjän onkin taas hyvä miettiä miten kirjanpitonsa haluaa järjestää. Jos yrittäjä muuten on hyvinkin digiajassa kiinni niin miksi kirjanpito ei olisi. Vanha perinteinen tapa ei aina ole se järkevin ja maksaa kannattaa ennemmin asiantuntevuudesta kuin paperien käsittelystä.

Kirjoittaja Mikko Ilves on yrittäjä, tilitoimisto Digitase Oy:n hallituksen puheenjohtaja.