Ohjesivusto Oy-asiakkaille

(Sivustoa päivitetään)

Koska yritykseni tilinpäätös valmistuu?

Tilinpäätös tulee meille työlistalle, kun tilinpäätöstietolomake on täytetty ja lähetetty Digibalance-sovelluksen kautta. Laadimme yrityksesi tilinpäätöksen aina niin pian kuin mahdollista, mutta erityisesti alkuvuodesta tilinpäätöstietoja voi joutua odottamaan. Alkuvuosi on tilitoimistoissa vuoden kiireisintä aikaa, sillä yli 90 % asiakasyritysten tilikausista päättyy juuri joulukuussa. Tilinpäätösurakka jatkuu meillä koko kevään, jonka kuluessa lähetämme jokaiselle asiakasyritykselle tilinpäätöstiedot veroilmoituksen jättöpäivään mennessä.

Olenko täyttänyt tiedot lomakkeelle oikein, puuttuuko jotain?

Tilinpäätöstietolomake on yleisluontoinen ja se kattaa tavanomaisimmat osakeyhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat. Mikäli jokin lomakkeella kysytty tieto ei koske yritystäsi, voit jättää kyseisen kohdan täyttämättä. Lisätietokenttään voit puolestaan kirjoittaa juuri oman yrityksesi tilinpäätöksen kannalta olennaisia asioita. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme tilinpäätökseen liittyen lisätietoja. Vastaathan lisätietopyyntöön mahdollisimman pikaisesti.

Olen täyttänyt tilinpäätöstiedot, mutta en saa lähetettyä lomaketta, mikä vikana?

Toisinaan lomakkeen lähetyksessä ilmenee ongelmia, jotka kuitenkin useimmiten ovat melko helposti ratkaistavissa. Tarkista ensin, että kaikkien kohtien summat täsmäävät.

Tarkista sitten, oletko avannut myyntisaamisten, ostovelkojen tai lainojen erittelykentät, mutta jättänyt tiedot täyttämättä. Jos siis olet klikannut Lisää myyntisaaminen/ostovelka/laina -painiketta, mutta kohtaan ei olekaan tietoja täytettäväksi, niin auennut erittely tulee poistaa painamalla Poista laina/myyntisaaminen/ostovelka -painiketta.

Tarkista, että olet osakkeiden kokonaismäärän lisäksi muistanut eritellä myös osakkeenomistajien tiedot Lisää omistaja -painikkeesta.

Jos et keksi, mistä lomakkeen lähetykseen liittyvä pulma voisi johtua, ota kuva tai kuvakaappaus (print screen) täyttämistäsi tiedoista ja lomakkeelle mahdollisesti ilmestyneestä virheilmoituksesta. Lähetä kuva ja tiedot asiakaspalvelumme sähköpostiin (automaattitilit@digitase.fi), niin tutkimme asiaa ja palaamme sinulle ohjeiden kera mahdollisimman pian.

Mitä, jos en saa toimitettua kaikkia tilinpäätöstietoja sähköpostissa mainittuun määräpäivään mennessä?

Jos et ehdi saada kaikkia tilinpäätöstietoja kokoon aivan sähköpostissa mainitsemaamme eräpäivään mennessä, niin älä hätäänny. Pyri kokoamaan tarvittavat tiedot mahdollisimman pian ja lähetä ennemmin kaikki tilinpäätöstiedot hieman myöhässä kerralla kuin pikkuhiljaa osissa. Jos tietojen toimittaminen viivästyy merkittävästi, niin ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lähettääkö kirjanpitäjä myös yhtiön veroilmoituksen?

Tuloveroilmoitus liitteineen kuuluu tilinpäätöksen hintaan. Lähetämme yhtiösi veroilmoituksen sähköisesti Verohallinnolle määräpäivään mennessä. Saat kopion lähetetystä veroilmoituksesta sähköpostiin.

Pitääkö tilinpäätöstiedot toimittaa itse kaupparekisteriin?

Tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuus täyttyy, kun rekisteröitävät tilinpäätöstiedot lähetetään Verohallinnolle veroilmoituksen yhteydessä. Toimitamme yhtiösi tilinpäätöstiedot sähköisesti tuloveroilmoituksen liitteenä.

Yritykseni omistaa pörssiosakkeita ja/tai rahasto-osuuksia, mitä lisätietoja tarvitsette sijoituksiin liittyen?

Yhtiön omistamiin arvopapereihin liittyen tarvitsemme aina vähintään salkkuraportin kunkin arvo-osuustilin tilinpäätöspäivän tilanteesta, tilitapahtumat tilikauden ajalta, sekä laskelman luovutusvoitoista/-tappioista. Edellä mainittujen lisäksi saatamme toisinaan tarvita myös muita tietoja, kuten tarkempia erittelyitä hankintahinnoista, joita pyydämme tarpeen mukaan erikseen.

Yritykseni hallussa on kryptovaluuttoja, mitä lisätietoja tarvitsette tilinpäätöstä varten?

Kryptovaluuttojen verotus ja kirjanpidollinen käsittely riippuu niiden käyttötarkoituksesta. Tilinpäätöstä varten tarvitsemme ainakin tilinpäätöshetkellä yhtiön hallussa olevien virtuaalivaluuttojen määrät sekä hankintahinnat euroissa, tilikauden aikana toteutuneet luovutusvoitot ja -tappiot, sekä muut virtuaalivaluuttatransaktioihin liittyvät tulot ja menot.

Huomioithan, että virtuaalivaluuttojen luovutusvoitot ja -tappiot lasketaan jokaisen myynnin tai muun luovutuksen, kuten valuutanvaihdon tai valuutalla tehdyn hankinnan osalta erikseen. Mikäli samaa virtuaalivaluuttaa on ostettu eri hinnoilla, käytetään hankintamenon määrittämiseen FIFO-periaatetta.

Yhtiön oma pääoma on negatiivinen, miten ilmoitusvelvollisuuden kaupparekisteriin voi hoitaa?

Osakeyhtiön hallituksen tulee tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osakepääoman menettämisestä, kun hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa muutosilmoituslomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13.

Rekisterimerkintä voidaan poistaa heti, kun yhtiön oma pääoma on noussut yli puoleen osakepääomasta, tai positiiviseksi, jos osakepääoma on 0,00 euroa. Rekisterimerkinnän poistoon käytetään samaa lomaketta kuin alkuperäiseen ilmoitukseen. Tarkempia ohjeita ilmoittamiseen löydät PRH:n nettisivuilta.

Kuinka kauan tilinpäätöstietoja tulee säilyttää?

Tilinpäätökset ja kirjanpitoaineisto tulee säilyttää huolellisesti. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Jollei muualla laissa ole säädetty pidempää määräaikaa säilyttämiselle, tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto, kuten viranomaisilmoitukset on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Huomasin, että lähettämässäni tilinpäätöslomakkeessa on virhe, miten voin korjata jo lähetetyn lomakkeen tietoja?

Voit muokata lähettämiäsi tilinpäätöstietoja sovelluksen Päivitä tilinpäätöstiedot -painikkeesta. Saamme tiedon lomakkeelle tehdyistä muutoksista automaattisesti. Ethän lähetä korjauksia tilinpäätöstietoihin sähköpostilla, vaan muokkaa tiedot oikeiksi sovelluksen kautta.

Mikäli Päivitä tilinpäätöstietoja -painike ei ole enää näkyvissä, on tilinpäätös jo valmistunut. Jos huomaat tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen antaneesi erehdyksessä puutteellisia tai virheellisiä tietoja, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

En löytänyt sivustolta vastausta kysymykseeni, mihin voin olla yhteydessä?

Asiakaspalvelumme on auki ma-to kello 8–20 ja pe 8–16. Tavoitat meidät nettisivujemme (www.digitase.fi) chatista, sähköpostitse osoitteesta automaattitilit@digitase.fi, sekä puhelimitse numerosta 0400 182 128.