1. Johdanto

Tämä tietosuojaseloste määrittää ne periaatteet, joiden mukaisesti Digitase Oy (”Yhtiö” tai ”me”) kerää ja käsittelee henkilötietoja (”Henkilötiedot”) Yhtiön palvelujen (”Palvelut”) tarjoamiseksi Asiakkaalle (”Asiakas” tai ”sinä”) ja myös silloin, kun Asiakas käyttää Digitase Oy:n verkkosivuja.

Yhtiö on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja parhaan kykynsä mukaan. Yhtiö noudattaa menettelyjä ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on sopimukseen liittyvien toimintojen suorittaminen sekä oikeutettu etu yhtiön liiketoiminnassa siltä osin kuin käsittely liittyy Palvelujen kehittämiseen, asiakasviestintään sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös Asiakkaan antamaan suostumukseen.

Saatamme joutua käyttämään henkilötietoja myös estääksemme ja tutkiaksemme väärinkäytöksiä ja/tai esittääksemme tai puolustautuaksemme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Tässä suhteessa käsittely perustuu joko oikeutettuun etuumme tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.

Lakisääteisten velvoitteiden mukainen käsittely perustuu käsittelyn välttämättömyyteen rekisterinpitäjän velvoitteiden täyttämiseksi.

 

 1. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietojasi eri tavoin. Ensisijaisesti keräämme ja käsittelemme tietoja, jotka:

 • toimitat meille, kun olet yhteydessä meihin esimerkiksi asiakaspalvelun kautta, tai kun tilaat uutiskirjeemme, otat meihin yhteyttä ja pyydät tarjousta tai annat meille tietoja verkkosivustolla olevien lomakkeiden kautta;
 • luodaan, kun vierailet sivustollamme tai käytät siellä tarjottuja palveluitamme, esimerkiksi kun lataat tai haet tietoja;
 • on saatu julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai kolmansilta osapuolilta, jos sovellettava laki sen sallii, esimerkiksi kaupparekisteri- tai analytiikkapalvelujen tarjoajilta, mainosverkostoilta ja hakutietojen tarjoajilta saadut tekniset tiedot.

Saatamme yhdistää julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja erilaisista vuorovaikutuskanavista kerätyt tiedot esimerkiksi sivuston ja sähköpostin kautta saatuihin tietoihin.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan välisemme toimeksianto- tms. suhteen hallintaan ja muihin asiaankuuluviin operatiivisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien henkilötietojen käsittely niiden anonymisointia varten.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaspalvelu, palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä
 • Sopimustemme ja muiden velvoitteidemme täyttäminen
 • Väärinkäytösten ehkäiseminen ja tutkiminen sekä oikeuksiemme suojelu
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

 

 1. Mitä tietoja Yhtiö kerää?

Yhtiön keräämät henkilötiedot voidaan luokitella seuraavasti:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja henkilötunnus

Rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Yritysten ja elinkeinonharjoittajien tiedot, kuten Y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet

Tietoa asiakassuhteesta, sopimuskumppaneista ja sopimuksista, kuten tietoja entisistä ja voimassa olevista sopimuksista, yhteydenpidosta sopimuskumppanin kanssa sekä muista yhteyksistä, sopimuskumppanin tiedot, jotka sopimuskumppani on toimittanut järjestelmäämme oman tahtonsa mukaisesti.

Rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 

 1. Mistä Yhtiö saa tiedot?

Hankimme tietoja ensisijaisesti Asiakkaalta itseltään, viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

 

 1. Markkinointiviestintä

Lähetämme aika ajoin kaupallisia sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tyypillisesti mm. erilaisia verkkotekniikoita (verkkojäljitteitä, evästeitä tai vastaavia), joiden avulla saamme tiedon, mitä Käyttäjä on viestillä tehnyt (avattu, luettu jne.) ja linkkejä, joita voi avata.

Voit hallita henkilötietojesi käyttöä markkinointitarkoituksiin. Voit milloin tahansa pyytää meitä lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen käyttämällä markkinointiviestin opt-out -linkkejä tai ottamalla meihin yhteyttä. Tällaisessa tapauksessa säilytämme kuitenkin vähimmäishenkilötietoja, jotta voimme noudattaa valintaasi, ettemme enää ota sinuun yhteyttä.

Vaikka kieltäydyt markkinointiviesteistä, saatamme joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja kommunikoimaan kanssasi muiden henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

 

 1. Kuinka kauan käyttäjätietoja säilytetään?

Yhtiö säilyttää Asiakkaan henkilötietoja vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai lain sallimaan enimmäiskestoon asti. Näin ollen henkilötietojen säilytysajan kesto vaihtelee kyseessä olevien tietojen mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voimme säilyttää Asiakkaan henkilötiedot, vaikka sopimussuhde kanssamme olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on siihen pätevä syy.

 

 1. Henkilötietojen siirto ja luovuttaminen

Palvelun tuottaminen

Emme siirrä tietojasi kolmansille osapuolille, ellei laki tai kyseisen palvelun luonne tai sopimusvelvoitteemme sitä edellytä.

Suostumus

Jos Asiakas on antanut suostumuksensa, voimme jakaa käyttäjän tiedot valituille kolmansille osapuolille.

Viranomaiset

Henkilötiedot voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Oikeudelliset vaatimukset ja saatavien perintä

Voimme käsitellä ja luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen Yhtiön tai sen työntekijöiden etujen suojaamiseksi tai puolustamiseksi taikka Yhtiöön kohdistuvien rikosten tutkimiseksi. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanon, saatavien perimisen, mahdollisten rikosten tutkimisen tai oikeudellisen vaateen laatimisen, esittämisen tai suojaamisen kannalta.

 

 1. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö pyrkii suorittamaan Palvelut ja täyttämään sopimusvelvoitteensa ja käsittelemään henkilötietoja hyödyntäen ensisijaisesti vain EU:ssa tai Euroopan talousalueella sijaitsevia operaattoreita ja palveluja.

Siinä tapauksessa, että tarpeellisten henkilötietojen käsittelyä on suoritettava EU:n tai ETA:n ulkopuolella, Yhtiö varmistaa henkilötietojen suojan riittävän tason esimerkiksi sopimalla käsittelystä henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen EU:n mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia menetelmiä, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin. Käsittely EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voi tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.

 

 1. Tietoturva

Yhtiö käyttää ajantasaisia menetelmiä henkilötietojen suojaamiseen, mukaan lukien Secure Sockets Layer (”SSL”) tai muita vastaavia salausohjelmistoja.

 

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Yhtiö voi tarvittaessa muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Pyrimme ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen, jotta Asiakkaamme ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

 

 1. Asiakkaan oikeudet

Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietojasi on tallennettu rekisteriimme.

Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme poistamisen pyynnön mukaisesti, jos meillä ei ole perusteltua syytä pidättäytyä kyseisten tietojen poistamisesta.

Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Tietyissä lakisääteisissä tilanteissa voimme rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Voit pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, jos henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palvelumme suorittamiseen tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen voi johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää Palveluamme.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 

 1. Oikeuksien käyttäminen

Yhtiö toteuttaa edellä mainitut oikeudet EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn mukaisesti. Oikeuksien laajuus riippuu henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön kirjeellä tai sähköpostiviestillä, joka sisältää nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja esittämällä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. Meillä on oikeus hylätä pyynnöt, jotka toistetaan kohtuuttoman usein, ylittävät laajuudeltaan edellä kuvatut oikeudet tai ovat muutoin perusteettomia.

Jos sinusta tuntuu, että henkilötietojesi käsittely on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

 

 1. Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme myös evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (”evästeet”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisten tietojen keräämiseksi ja muistamiseksi, verkkosivustomme toimivuuden lisäämiseksi ja käytön helpottamiseksi. Saatamme myös käyttää evästeitä tilastollisiin tarkoituksiin, kuten tilastojen laatimiseen verkkosivuston käytöstä, jotta voimme ymmärtää käyttäjien kiinnostuksenkohteet ja mieltymykset ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Voit asettaa selaimesi olemaan hyväksymättä evästeitä, rajoittamaan evästeiden käyttöä tai poistamaan evästeitä selaimesta. Koska evästeet ovat kuitenkin tärkeä osa sitä, miten sivustomme toimii, evästeiden käytön rajoittaminen voi vaikuttaa niiden toimintaan.

 

 1. Kuka on rekisterinpitäjä ja keneen voin ottaa yhteyttä?

 

Rekisterinpitäjä on:

Digitase Oy

Logomo Byrå / Köydenpunojankatu 14

20100 Turku

Y-tunnus 2193627-0

Rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä: info@digitase.fi, puh. 0400 182 128