Digitaseen Turun toimipiste muuttaa
Sähköiset työvälineet mahdollistavat nykyään täysipainoisen etätyöskentelyn ja Digitaseen omassa organisaatiossa tämä näkyy henkilöstön yhä lisääntyvinä etäpäivinä. Turun keskustassa sijainneet toimistotilat ovat ns. ”jääneet isoksi” kun työpisteitä on turhaan tyhjillään ja löysimmekin tilanteeseen oleellisesti sopivamman, joustavan työtilaratkaisun.

Digitase Turku muuttaa 1.12.2017 alkaen Logomoon ja uusi osoite on:
Digitase Oy /Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14
20100 Turku

Ennakkoveromuutosten uusia käytäntöjä
Verottaja on tehnyt muutamia muutoksia liittyen ennakkoveroihin. Yksi tervetullut muutos on mahdollisuus muuttaa osakeyhtiöiden ennakkoveroja sähköisesti tilitoimistovaltuutusta hyväksikäyttäen. Aiemmin jouduimme näissä toimeksiannoissa vaivaamaan asiakasta paperisen lomakkeen allekirjoittamisella ja postittamisella.
Toinen muutos on ns. ennakontäydennysmahdollisuuden poistuminen. Aiemmin oli mahdollista oma-aloitteisesti täydentää ennakkoveroja esimerkiksi tilinpäätöksen jälkeen.Tämä on toistaiseksi edelleen mahdollista toiminimiyrittäjien osalta, mutta ei enää osakeyhtiöiden osalta. Tilanteessa, jossa katsotaan parhaaksi täydentää päättyneen tilikauden ennakkoveroja, on osakeyhtiön haettava maksulappuja erikseen verottajalta eli ns. lisäennakkoa. Tämä on mahdollista tehdä esim. toimeksiantona Digitaseelle.
Toiminimiyrittäjän on vielä toistaiseksi mahdollista täydentää ennakkoverojaan oma-aloitteisesti ilman uusia maksulappuja. Mahdollisuus poistuu 31.10.2018, jonka jälkeen kaikissa ennakkoverotapauksissa on haettava verottajalta uusia maksulappuja. Toivon mukaan uusien ennakkoverojen hakeminen sähköisesti, tilitoimistotoimeksiantona, on siihen mennessä tullut mahdolliseksi myös toiminimille.
Kaikissa ennakkoveroasioissa kannattaa kääntyä suoraan meidän Konsulttipalvelun puoleen konsulttipalvelu@digitase.fi. Hinta muutostarpeen arvioinnille ja hakemuksen tekemiselle on 30,50€+alv.

Koulutuskulujen laajempi vähennysoikeus
Yksi yrittäjäasiakkaiden toistuva kysymys koskee erilaisten koulutuskulujen vähennyskelpoisuutta. Aiemmin nyrkkisääntö on ollut se, että liiketoimintaan liittyvien täydennyskoulutusten kulut ovat olleet vähennyskelpoisia, mutta tutkintoon johtavan peruskoulutuksen kulut eivät.
Koulutuskulujen verotuslinja on muuttumassa vuoden 2018 alusta, mikäli Hallituksen esitys asiasta hyväksytään. Jatkossa yleislinja on seuraava:
”Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.”

Asiaa on tarkoitus tulkita laajasti ja työntekijän aiemmalla koulutuksella tms. ei ole vaikutusta vähennyskelpoisuuteen ja myös tutkintoon tähtäävä koulutus voi olla vähennyskelpoista (näiden osalta matkakulujen korvaamista on kuitenkin rajoitettu). Hyvä esimerkki laajemmasta vähennysoikeudesta on se, että jopa autokoulun kustannukset voivat olla yritykselle vähennyskelpoisia, mikäli autolla ajaminen kuuluu työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin. Työntekijälle ei tästä siis myöskään aiheutuisi verotettavaa etua. veronalaista on edelleen koulutus, joka ei liity työtehtäviin (esim. golf-kurssit yms.).

Oikein hyvää loppuvuotta 2017 !
Mikko Ilves, hallituksen pj/Digitase Oy